*** Dilarang. Pangirim dhaptar kanthi dhaptar. ***